Lord Ganesh Aarti,¬†ganesh chaturthi aarti mp3 JAI GANESH JAI GANESH JAI GANESH DEVA MATA JAKII PARVATII, PITAA MAHAADEVA EKA DANTA DAYAVANTA, CHAR BHUJA DHAARII MATHE SINDUURA SOHAI, MUUSE KII SAVARI JAI GANESH… ANDHANA KO AANKHA DETA KORHINA KO KAAYAA BANJHANA KO PUTRA DETA NIRDHANA KO MAAYA JAI GANESH… HAAR CHARHE, PHOOL CHARHE AURA CHARHE MEVA LADDUAN KO BHOGA LAGE SANT KAREN SEVA JAI GANESHA… DINAN KI LAAJ RAKHO SHAMBHU PUTRA VAARI MANORATH KO PURA KARO JAI BALIHAARI JAI GANESHA…  …